Brownfield covenants, Status 28/01/2022

The Flemish Government wishes to stimulate and facilitate the redevelopment of abandoned industrial estates (so-called brownfields) by concluding covenants with project developers and investors. Through such an agreement, project developers and investors receive a number of legal-administrative and financial advantages in the development of vacant and underused industrial estates. The Flemish Government wants to encourage them to preferably reuse abandoned sites (brownfields) instead of developing new areas (greenfields) for the development of industrial activities, housing or recreation.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated November 21, 2023, 18:18 (UTC)
Created November 21, 2023, 18:18 (UTC)
GUID afafb0ab-9a52-4c81-b0e3-bc452e571ff0
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VLAIO\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
contact-email gis@vlaio.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2022-01-28"}, {"type": "publication", "value": "2022-02-04"}]
frequency-of-update
graphic-preview-description Voorbeeldweergave
graphic-preview-file https://metadata.vlaanderen.be/metadatacenter/srv/dut/resources.get?uuid=33ced40c-973f-4395-941b-39e89f0ecf0b&fname=Brownfieldconvenanten_1486135916908.JPG
graphic-preview-type JPG
harvest_object_id b8851748-d572-4374-a754-a08d98be9355
harvest_source_id b3b90ed5-2658-477b-ae81-31c3b7dabfe0
harvest_source_title Flemish region - Open Data Portal CWS
licence []
lineage De dataset brownfieldconvenanten bevat de effectieve contouren van de projectgebieden zoals beschreven en/of aangeduid in de aanvraagdossiers tot convenant en werden ingetekend op basis van de meest recente luchtfoto's en afgestemd op het GRB - administratief perceel.Overlappingen kunnen voorkomen in de downloadbare dataset. Zowel geactiveerde, als onontvankelijke verklaarde convenanten kunnen voor eenzelfde site voorkomen.
metadata-date 2023-07-31
metadata-language dut
progress historicalArchive
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2022-01-28
temporal-extent-end 2022-02-24